Wojciech Wiewiórowski

Avrupa Veri Koruma Kurulu Denetçisi

Wojciech Wiewiorowski, Avrupa Veri Koruma Kurulu Denetçisi ve Gdańsk Üniversitesi Hukuk ve Yönetim Fakültesi’nde yardımcı profesör’dür. İçişleri ve İdare Bakanı, İçişleri ve İdare Bakanlığı Enformasyon Dairesi Müdürü’ne, e-devlet ve bilgi toplumu alanında danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Avrupa Komisyonu’na yardımcı olan Avrupa Kamu İdareleri için Birlikte Çalışabilirlik Çözümleri Komitesinde (ISA Komitesi) Polonya’yı temsil etmiştir.

Wojciech Wiewiorowski , 2010- 2014 yılları arasında Kişisel Verilerin Korunması Genel Müfettişliği(Polonya Veri Koruma Komiseri) ve 2014 yılında  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bireylerin Korunması Hakkında Çalışma Grubu (29. Madde Çalışma Grubu) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2014 yılında Avrupa Veri Koruma  Kurulu Denetmen Yardımcısı olarak atanmıştır. Eski denetmen Giovanni Buttarelli’nin ölümünün ardından Avrupa Veri Koruma Kurulu Denetçisi olarak yerine atanmıştır.

Bilimsel faaliyet alanları arasında öncelikle Polonya ve Avrupa Bilgi Teknolojisi Hukuku, bilgilerin işlenmesi ve güvenliği, yasal bilgi erişim sistemleri, kamu idaresinin bilgilendirilmesi ve hukuk alanında yeni bilgi teknoloji araçlarının (anlamsal web, yasal ontolojiler, bulut, blok zinciri) yasal bilgi işleme süreçlerinde uygulanması yer almaktadır.

 European Data Protection Supervisor (EDPS) since December 2019.

Adjunct professor in the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. He was among others adviser in the field of e-government and information society for the Minister of Interior and Administration, the Director of the Informatisation Department at the Ministry of Interior and Administration. He also represented Poland in committee on Interoperability Solutions for European Public Administrations (the ISA Committee) assisting the European Commission.

The Inspector General for the Protection of Personal Data (Polish Data Protection Commissioner) 2010-2014 and the Vice Chair of the Working Party Art. 29 in 2014. In December 2014, he was appointed Assistant European Data Protection Supervisor. After the death of the Supervisor – Giovanni Buttarelli in August 2019 – he replaced Mr. Buttarelli as acting EDPS.

His areas of scientific activity include first of all Polish and European IT law, processing and security of information, legal information retrieval systems, informatisation of public administration, and application of new IT tools (semantic web, legal ontologies, cloud, blockchain) in legal information processing.