Tuğba Yiğit

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlık Müşaviri

Tuğba Y İĞİT, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamış olup, 2003-2007 yılları arasında lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans öğrenimini ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim dalında tamamlamıştır.

Avukatlık stajının ardından 2009-2011 yıllarında özel sektörde avukat olarak çalışmıştır. 2011 yılında kamu sektörüne geçerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamış ve meslek hayatına bir süre İş Müfettişi olarak devam etmiştir. 2017 yılı itibariyle Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görevlendirilmiş olup, halen Başkanlık Müşaviri olarak Hukuk İşleri Dairesinde görevine devam etmektedir.