Liam Benham
Business Europe Dijital Ekonomi Görev Gücü Başkan Yardımcısı

Liam Benham, IBM Avrupa Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, BusinessEurope Dijital Ekonomi Görev Gücü Başkan Yardımcısı, The Information Technology Industry Council (ITI) Başkanıdır.

Benham, IBM’in Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği kurumlarının yanı sıra Avrupa’daki ulusal hükümetlerle ilişkiler de dahil olmak üzere kamu ilişkilerini yürütmektedir. İngiltere, Brüksel ve Asya’da bulunan Ford Motor Company’de 15 yıllık üst düzey kamu ilişkileri pozisyonlarının ardından, Şubat 2012’de IBM’e katılan Benham IBM’in dijitalleşme ve inovasyon politikaları alanındaki çalışmalarını da yönetmektedir.

Mr Liam Benham, 
Vice President, Government and Regulatory Affairs, IBM Europe
Vice-Chair, BusinessEurope Digital Economy Task Force
Chair, Europe Committee, The Information Technology Industry Council (ITI)

Liam Benham leads government affairs activities for IBM in Europe, including relationships with EU institutions in Brussels and national governments across the continent. He leads a team focused on a range of digital and innovation policy areas. Liam joined IBM in February 2012, having spent 15 years in senior government relations positions at Ford Motor Company, based in the UK, Brussels and Asia.